1.7.2014

קינת אומן - על שלושים אלף קדושי אומן שנרצחו על קדושת ה' (ה-ז בתמוז)

'קינת אומן' חוברה ע"י הרה"ק רבי דוד חזן זצוק"ל שהיה מתלמידי הבעל שם טוב הקדוש.
תחילת נפילה היה פה אומאן ביום השני, חמשה ימים בתמוז הרגו ביהודים ואבד המקובצים מכפרים ועיירות חונים על פני השדה סביבות העיר כמה וכמה מאות אנשים נשים וטף לא נשאר פרסה, ולעת ערב הובקעה העיר ויכו היהודים מהנשף עד הערב למחרתו יום שלישי ששה ימים לחודש הנ"ל ועוד ידם נטויה ביום הרביעי בחפש מחופש כל יום הרביעי, ביום ההוא בא מספר ההרוגים ערך שלושים אלף מישראל, יזכרם אלוהינו לטובה עם שאר צדיקי עולם וינקום דמם השפוך בימינו לעינינו, ולרחם על פליטתינו, ומהר ויחיש לגאלנו, על ידי משיח צדקינו, ותבנה בית מקדשינו, במהרה בימינו, אמן ואמן.

גודל קובץ: 115 KB

אין תגובות: